Hysbysiad Cwsmer

215 Caerfyrddin i Llanpumsaint

Oherwydd tirlithriad ni allwn wasanaethu Bronwydd, ac mae gennym lwybr arall ar waith sy'n mynd o Gaerfyrddin, hyd at Glangwili i Beniel a Rhydargeau gan droi i'r chwith i Lanpumsaint. NID yw'r amseroedd O'r Orsaf Fysiau ac o Lanpumsaint wedi newid, ni fydd yn mynd trwy Bronwydd.

Peidiwch â theithio oni bai bod eich taith yn hanfodol - oni bai ei bod yn wirioneddol angenrheidiol teithio i'r gwaith, neu i siopa am hanfodion - AROS YN Y CARTREF.

Gwisgo Gorchuddion Wyneb yn orfodol ar ein bysiau a'n coetsys

- Covid19

O ddydd Llun 15 Mehefin 2020 ymlaen

Dylech wisgo gorchudd wyneb wrth deithio, fel y nodir yn y canllaw hwn.

Dylai gorchudd wyneb orchuddio'ch ceg a'ch trwyn wrth ganiatáu ichi anadlu'n gyffyrddus. Mae'n bwysig defnyddio gorchuddion wyneb yn iawn a golchi'ch dwylo cyn eu rhoi ymlaen ac ar ôl eu tynnu i ffwrdd.

Rydym yn deall efallai na fydd rhai pobl yn gallu gwisgo gorchudd wyneb, er enghraifft plant ifanc iawn, pobl ag anawsterau anadlu a phobl y mae eu hanableddau yn ei gwneud hi'n anodd iddynt wisgo gorchudd wyneb.

Nid yw gorchudd wyneb yr un peth â'r masgiau llawfeddygol neu'r anadlyddion a ddefnyddir gan ofal iechyd a gweithwyr eraill fel rhan o offer amddiffynnol personol (PPE). Dylai'r rhain barhau i gael eu cadw ar gyfer y rhai sydd eu hangen i amddiffyn rhag risgiau yn eu gweithle, fel gweithwyr iechyd a gofal, a'r rheini mewn lleoliadau diwydiannol, fel y rhai sy'n agored i beryglon llwch.

Mae'r dystiolaeth yn awgrymu nad yw gwisgo gorchudd wyneb yn eich amddiffyn chi, ond gallai amddiffyn eraill os ydych chi wedi'ch heintio ond heb ddatblygu symptomau eto.

Rydym yn diolch i chi am eich cymorth i'n helpu ni i gadw'ch teithwyr a'n gyrwyr yn ddiogel.

-------------------------------------------

DYDD LLUN 27 Ebrill 2020

Newidiadau amserlen newydd ar gyfer gwasanaeth tref:

Bydd 207 yn rhedeg YN UNIG: 0825, 0925, 1025, 1125, 1225.

Bydd 226 yn rhedeg YN UNIG: 0850, 1050, 1250.

Bydd 228 yn rhedeg YN UNIG: 0950, 1150.

227 gwasanaeth o 20 Ebrill 2020

Bydd y gwasanaeth hwn yn cael ei ymestyn i fynd i fyny Ffordd Glannant, i lawr Ffordd Jobswell ac yn ôl ar ei lwybr rheolaidd i ddisodli'r gwasanaethau 226/228 sy'n dod i ben.

20220803_145854.jpg
20220804_073611[111869].jpg
20220803_145839.jpg