AMDANOM NI

Gyda dros 42 mlynedd o brofiad yn y diwydiant bysiau a choetsys rydym mewn sefyllfa dda i wasanaethu'r gymuned leol.
Mae'r amser a'r ymdrech a dreuliwyd yn dadansoddi pob agwedd ar ein gweithdrefnau gweithredol yn barhaus wedi cynhyrchu Cwmni effeithlon iawn.
Mae hyn ynghyd â hyfforddiant datblygu ar gyfer staff a chysylltiadau cyhoeddus rhagorol wedi bod yn sail i'n llwyddiant.
John Freeman
Rheolwr Gyfarwyddwr

Mae John wedi bod yn y diwydiant Bysiau a Hyfforddwyr ers dros 42 mlynedd, 21 mlynedd gyda Davies Bros (Pencader) fel Rheolwr Cyffredinol a Chyfarwyddwr Cwmni. Cyn cychwyn ar Morris Travel ym 1995.

Chris Freeman
Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Mae Chris wedi ennill profiad gwerthfawr mewn cefndir peirianneg, cyn penderfynu dod yn hyddysg mewn cyfrifeg. Prynodd ei brofiad i Morris Travel pan oedd yn ei fabandod ac roedd yn allweddol yn ei ddatblygiad i'w safle presennol o amlygrwydd yn y diwydiant bysiau a choetsys.

Vincent Shambrook
Rheolwr Trafnidiaeth

Mae Vince wedi bod yn y busnes Trafnidiaeth ers dros 30 mlynedd, a bu gyda llogi coetsys Ken Morris nes i'r cwmni gael ei brynu gan John Freeman ym 1995 ac mae wedi bod yn Morris Travel ers hynny. Ymunodd fel gyrrwr bws mini ac mae wedi astudio a gweithio ei ffordd i fyny i fod yn Rheolwr Gweithrediadau.

Lee Davies
Rheolwr Fflyd

Mae Lee wedi bod yn y diwydiant trafnidiaeth ers mis Rhagfyr 2008, lle cychwynnodd fel gyrrwr contract ysgol / gwasanaeth, ac erbyn hyn mae ganddo 7 mlynedd o brofiad yn y diwydiant. Cafodd Lee ei ddyrchafu'n rheolwr traffig yn 2009 ac i reolwr y Fflyd ym mis Tachwedd 2012

Mae ein fflyd o fysiau a choetsys modern yn gwasanaethu siroedd Sir Gaerfyrddin a Sir Aberteifi.

Rydym yn gwneud dros 500,000 o deithiau disgyblion yn flynyddol i amrywiol ysgolion yn y ddwy sir.

Mae rhwydwaith o wasanaethau bysiau lleol yn gwasanaethu trefi mawr fel Caerfyrddin a phentrefi gwledig bach mewn ardaloedd anghysbell.

Mae ein gwasanaethau yn ymestyn o Wasanaeth Tref Caerfyrddin, Gwennol Tesco, Gwasanaeth Dyffryn Towy, Llanymddyfri / Lampeter, Llanymddyfri / Caerfyrddin.

“Rydyn ni'n gwmni cyfeillgar . Rydym yn edrych ymlaen at barhau i gynnig gwasanaeth o'r radd flaenaf i chi.

Vincent Shambrook, Rheolwr Trafnidiaeth