Dyddiadau Cwrs sydd i ddod

Manylion y Cwrs yn gywir ar 6 Ionawr 2021

Cost Cwrs y dydd

£ 80.75

(yn cynnwys TAW, Llwythiad DSA a Chinio Bwffe)

Dyddiadau Cwrs
Mae dyddiadau cyrsiau rhwng Ionawr a Rhagfyr 2021 fel a ganlyn:
Mae'n ddrwg gennym - Dim Cyrsiau wedi'u Cynllunio ar hyn o bryd
OS YDYCH YN GYRRU HEB GERDYN CPC DILYS AR ÔL 10 MEDI 2019 - BYDDWCH YN DERBYN DINE £ 1000 OS YDYCH CHI'N STOPIO GAN YR HEDDLU NEU DVSA.
---------------------------------------------- --------------------
RYDYM YN GALLU CYNNIG MEWN CWRS TAI OS YDYCH CHI WEDI RHIFAU DIOGEL.
  • Mae pob cwrs yn cyfrif fel 7 awr tuag at eich cyfnod nesaf o hyfforddiant CPC.
  • Mae cyrsiau fel arfer yn cychwyn am 8:30 am ac yn gorffen am 4:30 pm oni nodir yn wahanol.
  • Byddwch yn y ganolfan hyfforddi o leiaf 15 munud yn gynnar i ganiatáu ar gyfer gweinyddu a gwirio trwyddedau i'w hadnabod.
  • PEIDIWCH ag anghofio dod â'ch hunaniaeth gyda chi neu ni chaniateir i chi barhau ar y cwrs.
  • Nid oes unrhyw arholiadau na phrofion i'w pasio, mae'r cyrsiau CPC wedi'u cofrestru ar gyfer presenoldeb yn unig.
  • Darperir Cinio a Lluniaeth.
OS YDYCH CHI WEDI UNRHYW GOFYNION ARBENNIG
CYFLE I ENNILL A BYDDWN
ENDEAVOR I HELPU.

Hyfforddi Gyrwyr y DU

Hyfforddiant Gyrwyr DU

Polisïau a Gweithdrefnau:

Mae POB RHIF FFÔN YN Y CYSYLLTIADAU HYN YN PERTHYN YN UNIG Â GYRRWYR HYFFORDDIANT Y DU

RHAID DEFNYDDIO POB YMCHWILIAD FFÔN AR GYFER TEITHIO MORRIS 01267 235090

Adolygwyd Ionawr 2020